รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครวันที่ 30 พ.ย.63
ดูประกาศ click

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครวันที่ 4 ธ.ค.63
ดูประกาศ click

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 09:41 น.)