รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 11 กันยายน 2563
ดูประกาศ
click


ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 3 กันยายน 2563

ดูประกาศ click

 

 


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 07:38 น.)