ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาไทย/การสอนภาษาอังกฤษ)
ดูประกาศ
click
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติการสอนวันที่ 26 ส.ค.63


ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ดูประกาศ click


 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 05:02 น.)