รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ทดแทนอัตราเลขที่ พ.2766)

บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

download ใบสมัคร/คำรับรอง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 04:09 น.)