รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัดนี้จนถึง 29 พ.ค.63

ประกาศ click here

donwload แบบฟอร์มใบสมัคร และ คำรับรอง

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2020 เวลา 02:57 น.)