ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสาธิตการสอน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสาธิตการสอน

เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ดูประกาศ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2019 เวลา 05:20 น.)