ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประกาศ click here

บัดนี้จนถึง 15 ต.ค.62

download แบบฟอร์มใบสมัคร และ คำรับรอง

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 03:27 น.)