ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

ประกาศ click here 

บัดนี้จนถึง 30 เม.ย.63

donwload แบบฟอร์มใบสมัคร และ คำรับรอง

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 07:32 น.)