ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

ประกาศ click here 

บัดนี้จนถึง 31 ต.ค.62

donwload แบบฟอร์มใบสมัคร และ คำรับรอง

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 03:23 น.)