โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ เรื่อง​ การศึกษาฐานสมรรถนะ​ (Competency-based​ Education)

altภาควิชาการศึกษา​ คณะศึกษาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญครู​ อาจารย์​ ผู้บริหาร​ บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ
ทุกท่าน​ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ เรื่อง​ การศึกษาฐานสมรรถนะ​ (Competency-based​ Education)

วิทยากรโดย
ดร.วีรภัทร์​ สุขศิริ  
รศ.​ ดร.อรพรรณ​ บุตรกตัญญู   
ดร.​ธนนันท์​ ธนารัชตะภูมิ

สิ่งที่ท่านจะได้รับ 
เอกสารและสื่อประกอบการอบรมทั้งหมด

คำปรึกษาจากคณะวิทยากรอย่างใกล้ชิด

วุฒิบัตร

พิเศษสุด...สำหรับผู้ส่งผลงานที่พัฒนาจากการอบรมในระดับยอดเยี่ยม​ 3​ ท่าน  จะได้รับทุนสนับสนุนการอบรมฟรี!!!

❇️ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้​ จนถึงวันที่​ 18​ เม.ย.​65 
✅ ปฐมนิเทศ​ วันที่​ 21​ เม.ย.​65​ เวลา​1​8.00​-19.00​ น.
☑️ อบร