ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "the Outstanding paper Emerald literati Award for Excellence 2019"
จาก Emarald Publishing โดย Manager of Emerald Thailand
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ
Manager of Emerald Thailand ได้ให้เกียรติบรรยาย
ในหัวข้อ "Tips to publish with the Emerald"

altแก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เวลา 07:52 น.)