ภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว

titleภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว 

ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาการวิจัยและประเิมินทางการศึกษา  

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 07:27 น.)