เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบสอง (ภาคปกติ)

titleดูประกาศ click here

 • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
  ระดับปริญญาโท สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  click ดูกำหนดการ

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
  ระดับปริญญาเอก โปรดดูรายละเอียดตาม link :

  https://m.facebook.com/ story.php?story_fbid=290661 8946054638&id=100001196823 708

 • สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
  ระดับปริญญาโท
  สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  ทั้งนี้ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา จะประสานงานแจ้งรายละเอียดให้กับผู้สมัครรายบุคคล
  click ดูกำหนดการ


 • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  จะประสานงานแจ้งรายละเอียดให้กับผู้สมัครรายบุคคล

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 15 เมษายน 2020 เวลา 04:02 น.)