ชุดวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียดชุดวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
https://youtu.be/bcX5yCHi7zM

สนใจติดต่อสอบถาม สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู โทร. 0959625946
หรือ 029428200 ต่อ 1877
หรืออีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

alt 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2018 เวลา 03:55 น.)