In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้96
mod_vvisit_counterเมื่อวาน78
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้263
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่ผ่านมา648
mod_vvisit_counterเดือนนี้96
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2725
mod_vvisit_counterรวม369913

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาระบบรับ - ส่งหนังสือ
คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว

titleภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว 

ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาการวิจัยและประเิมินทางการศึกษา  

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 07:27 น.)

 

บุคลากรดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554

       คณาจารย์และุบุคลากรภาควิชาการศึกษา รับมอบโล่ห์รางวัลบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 จาก รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้


รางวัลบุคลากรสายวิชาการ 

alt 

alt

alt

ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย
รางวัลดีเด่น ด้านการวิจัย
ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต
รางวัลดี ด้านบริการวิชาการ
ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
รางวัลดีเด่น ด้านการวิจัย
alt alt
alt
ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์
รางวัลดี ด้านการเรียนการสอน
ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญูู
รางวัลดี ด้านบริการวิชาการ
ดร.ทรงชัย อักษรคิด
รางวัลดี ด้านบริการวิชาการ

รางวัลบุคลากรรสายสนับสนุน

alt

นางสำรวย เทพมุณี
รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2012 เวลา 04:10 น.)

 

สืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู ครั้งที่ 4

        วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 15.00-17.30 น. จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู ครั้งที่ 4  ณ ลานระหว่างอาคาร 2 และ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อคงจิตสำนึกความเป็นครูด้วยความภาคภูมิใจและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
สำหรับนิสิต กิจกรรมในงานประกอบด้วย การขับเสภาเนื่องในโอกาสวันครู การแสดงเปียโนและขับร้องเพลงที่เกี่ยวกับพระคุณครู การแข่งขันร้องเพลง "พระคุณที่สาม"
และการประกวด Teachers' GotTalent

title

title

การขับเสภาเนื่องในโอกาสวันครู โดย นายธนา เตมีรักษ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

alt

alt

alt

การแสดงเปียโนและขับร้องเพลง
นางสาวรุจิพัชญ์ อภิพัฒน์กิตติกุล นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
นายมงคล รังษีสุวกุล นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ดำเนินรายการโดยนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
      

alt

alt

alt

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวศุทธาวีร์ ให้เจริญ
นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่4
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และ รางวัล Popular Vote
นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง

นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่1
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายชาคริสต์ พ่อปากดี

นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่1
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

 ผู้ชนะการประกวดร้องเพลง (KU EDU Singing Contest)

      

alt

alt

alt

รางวัลชนะเลิศ
นิสิตชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอัีนดับ 1
นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5
นายวีระชัย สีทาน้อย
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
นายอภิวันท์ พวงมาลา
สาขาวิชาพลศึกษา
นางสาวน้ำฝน ศิริกุล
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายเอกรินทร์ นิรันดร์
นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
 ผู้ชนะการประกวด Teachers' Got Talent
  

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 04:02 น.)

 

ศิษย์เก่า ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับรางวัลจากบัณฑิตวิทยาลัย

 ดร.นันทวรรณ แก้วโชติ ศิษย์เก่าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 จากบัณฑิตวิทยาลัย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม ระดับปริญญาเอก รางวัลชมเชย

เรื่อง "การพัฒนาบทเรียนเว็บเควสส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรีย

ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3"

วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

alt

 

 

 

ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน รับโล่รางวัลผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2553 จากบัณฑิตวิทยาลัย

 ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน รับโล่รางวัลสำหรับ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2553
จากบัณฑิตวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

alt 

alt

alt

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2011 เวลา 06:49 น.)