In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้137
mod_vvisit_counterเมื่อวาน166
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้832
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่ผ่านมา1086
mod_vvisit_counterเดือนนี้3790
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา3248
mod_vvisit_counterรวม352898

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาระบบรับ - ส่งหนังสือ
คณะศึกษาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา และ ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์

 ภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา และ ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์

ในการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

alt
ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา

alt
 ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:16 น.)

 

ภาควิชาการศึกษารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

alt          
               ระหว่างวันที่ 3- 4 พ.ค.55 ภาควิชาการศึกษารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประกอบด้วย 1. รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในซึ่งเป็นผู้ืีทรงคุณวุฒิภายนอก 2. รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ กรรมการจากภาควิชาอาชีวศึกษา  3. อ.สุริยัน สุวรรณกาล กรรมการจากภาควิชาพลศึกษา 4. นางสาวทรายทอง ทิพย์โพธิ์  กรรมการและเลขานุการ 5. นางสาวสุกัญญา บุญเกิน กรรมการและเลขานุการ โดยในวันแรกของการตรวจประเมินฯ คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารภาควิชา จากนั้นเป็นการนำำเสนอข้อมูลการสรุปผลการดำเนินงานของภาควิชาตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมาและเยี่ยมชมภาควิชา  ช่วงบ่ายเป็นการสัมภาษณ์บุคลากรภาควิชา ประกอบด้วย นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชา ในวันทีสองของการตรวจประเมินฯ คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินและรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและบุคลากรภาควิชาทราบ

alt alt
alt
alt alt
alt


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:36 น.)

 

โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยภายในภาควิชาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556

      ภาควิชาการศึกษาจัดโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยภายใน ประจำปี พ.ศ.2556 อาจารย์ท่านใดสนใจขอให้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค.56

หลักเกณฑ์การสนัับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ภาควิชาการศึกษา ประจำปี 2556

แบบเสนอโครงการวิจัย (กจ.1)

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2013 เวลา 06:29 น.)

 

การจดสิทธิับัตร เรียบเรียงโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการภาควิชาการศึกษา

การจดสิทธิับัตร

เรียบเรียงโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการ ภาควิชาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์