In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้143
mod_vvisit_counterเมื่อวาน166
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้838
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่ผ่านมา1086
mod_vvisit_counterเดือนนี้3796
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา3248
mod_vvisit_counterรวม352904

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาระบบรับ - ส่งหนังสือ
คณะศึกษาศาสตร์

กำหนดการส่งคะแนน / การแก้ไข I และ N

สำนักทะเบียนฯ ประชาสัมพันธ์การส่งคะแนนในระบบออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 24 ต.ค.55 เป็นวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ภาคต้น 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันที่ 15  ต.ค.55 เป็นวันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I และ N ภาคปลาย 2554 โดยส่งเอกสารในวันถัดไป ภายในเวลา 12.00 น.

2. วันที่ 24 ต.ค. 55 ภายในเวลา 24.00 น. วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ภาคต้น 2555 และส่งเอกสารในวันถัดไป ภายในเวลา 12.00 น.

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2012 เวลา 07:11 น.)

 

การสัมมนาทางวิชาการ/ประชุมวิชาการ

ทุนสนับสนุนการวิจัย / ทุนการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Inha University ประเทศเกาหลีใต้ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  รายละเอียดเพิ่มเติม http://summer.inha.ac.kr หรือ www.iad.intaff.ku.ac.th

ทุน ก.พ. (ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2559  Undergraduate Intelligence Scholarship Pregram)  จำนวน 65 ทุน  เปิดรับสมัครระหว่าง 15 ต.ค.-19 พ.ย.59  รายละเอียด
http://uis.ocsc.go.th

การสัมมนาทางวิชาการ/ประชุมวิชาการ

>>ประชุมทางวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ครั้งที่ 1 เรื่อง "การศึกษาเพื่อกสนพัฒนาอย่างยั่งยืน" The 1st International Conference on Human and Community Resource Development 2016: Theme "Education for Sustainable Deveopment"  26-27 พ.ค.59 เจ้าภาพร่วม,โดย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มก. สมัครเข้าร่วมประชุมและนำเสนอได้ที่ www.ichcrd2016.kasetsart.org/index.html

>>ประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4  14-15 พ.ค.59 เจ้าภาพโดย คณะบริหารธุรกิจ มก. รายละเอียดเพิ่มเติม https://ncba.kasetsart.org/

>>บรรยายพิเศษเรื่อง "Evolving Educational space for evolving pedagogy" 26 ม.ค.59
เวลา 13.30 น. สำรองที่นั่ง โทร.085-220-6408

 
>>ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "The Changing Landscape of ELT: Empowerment through Globalization" 29-30 ม.ค.59  ลงทะเบียนออนไลน์ www.thailandtesol.org

>>ประชุมวิชาการ มก. ครั้งที่ 54   2-5 ก.พ.59  ดูรายละเอียด www.http://annualconference.ku.ac.th/

>>ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 หัวข้อ "ประชาคมอาเซียน โอกาสและความท้าทาย" 24-25 มี.ค.59   จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ดูรายละเอียด http://www.sh.mahidol.ac.th/th/

>>ประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2559 เรื่อง "การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม: อนาคตและความท้าทายของประเทศไทย"    25-26 ก.ค.59   จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม  ม.มหิดล   ดูรายละเอียด http://www.lc.mahidol.ac.th/2015/th/index.htm

>>ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์"  11-21 ก.พ.59   จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร  ดูรายละเอียด www.surf.su.ac.th

>>ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน"  31 มี.ค. - 1 เม.ย.59   ดูรายละเอียด  http://rdi.npru.ac.th/conference8

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:08 น.)

 

จดหมายข่าวภาควิชาการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 39 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

 จดหมายข่าวภาควิชาการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 39 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 03:09 น.)

 

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

โครงการปริญญาโทส่งเสริมการผลิต ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทย าศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 - 2561) คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

ดูรายละเอียดการรับสมัคร

 

จดหมายข่าวภาควิชาการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 38 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555

จดหมายข่าวภาควิชาการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 38 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 01:28 น.)