In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้32
mod_vvisit_counterเมื่อวาน85
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้364
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่ผ่านมา555
mod_vvisit_counterเดือนนี้994
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2607
mod_vvisit_counterรวม287416

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาระบบรับ - ส่งหนังสือ
คณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

alt

alt

alt

alt


                ภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา อีกครั้ง เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง A Self-study of a Thai Teacher Educator Developing a Better Understanding of PCK for Teaching about Teaching Science ในวารสารนานาชาติคุณภาพระดับ Quartile ที่ 1 (คุณภาพชั้นเยี่ยม) ทาง Social Science ชื่อวารสาร Research in Science Education ซึ่งนับเป็นงานวิจัยเรื่องที่สองในปีเดียวกัน วารสาร Research in Science Education เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับนานาชาติอันดับต้นของศาสตร์ (TOP JOURNAL) จากสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลหลายฐานข้อมูล อาทิ Social Science Citation Index SCOPUS Astrophysics Data System (ADS) และ Google Scholar เป็นต้น วารสารมีค่า IMACT factor เท่ากับ 0.853 ในปี 2010 (ล่าสุด) โดยงานวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ในการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสนี้ภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา และขอขอบคุณอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา และขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้พัฒนางานเพื่อสร้างความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ต่อไป

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 01:44 น.)

 

จดหมายข่าวภาควิชาการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2555

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:43 น.)

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา และ ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์

 ภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา และ ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์

ในการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

alt
ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา

alt
 ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:16 น.)

 

ภาควิชาการศึกษารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

alt          
               ระหว่างวันที่ 3- 4 พ.ค.55 ภาควิชาการศึกษารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประกอบด้วย 1. รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในซึ่งเป็นผู้ืีทรงคุณวุฒิภายนอก 2. รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ กรรมการจากภาควิชาอาชีวศึกษา  3. อ.สุริยัน สุวรรณกาล กรรมการจากภาควิชาพลศึกษา 4. นางสาวทรายทอง ทิพย์โพธิ์  กรรมการและเลขานุการ 5. นางสาวสุกัญญา บุญเกิน กรรมการและเลขานุการ โดยในวันแรกของการตรวจประเมินฯ คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารภาควิชา จากนั้นเป็นการนำำเสนอข้อมูลการสรุปผลการดำเนินงานของภาควิชาตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมาและเยี่ยมชมภาควิชา  ช่วงบ่ายเป็นการสัมภาษณ์บุคลากรภาควิชา ประกอบด้วย นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชา ในวันทีสองของการตรวจประเมินฯ คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินและรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและบุคลากรภาควิชาทราบ

alt alt
alt
alt alt
alt


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:36 น.)

 

โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยภายในภาควิชาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556

      ภาควิชาการศึกษาจัดโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยภายใน ประจำปี พ.ศ.2556 อาจารย์ท่านใดสนใจขอให้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค.56

หลักเกณฑ์การสนัับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ภาควิชาการศึกษา ประจำปี 2556

แบบเสนอโครงการวิจัย (กจ.1)

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2013 เวลา 06:29 น.)