In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้58
mod_vvisit_counterเมื่อวาน82
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้318
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่ผ่านมา568
mod_vvisit_counterเดือนนี้1354
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2738
mod_vvisit_counterรวม274811

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาระบบรับ - ส่งหนังสือ
คณะศึกษาศาสตร์

กำหนดหยุดเรียนระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

กำหนดหยุดเรียนระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

 

ขอเชิญนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554 ร่วมงานเชิดชูเกียรติฯ

              ขอเชิญนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554 เข้าร่วมงาน "เชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม และนิสิตที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554" พร้อมรับเหรียญเรียนดีจาก อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.55 เวลา  08.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   และขอให้นิสิตที่มีรายชื่อลงทะเบียนแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานได้ที่ http://reg.registrar.ku.ac.th/login.html ภายในวันที่ 25 มิ.ย.55 เวลา 24.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 04:56 น.)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2"

         สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (สวพ) กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 และ 24 ส.ค. 2555 ณ ห้อง ประชุมไพลิน ชั้น 3 สวพ อาคาร สุวรรณวาจกกสิกิจ โดยให้หน่วยงาน (ภาควิชา) เสนอชื่อและข้อมูลผู้สมัคร โดยให้แนบร่างต้นฉบับส่งไปด้วย (.doc) ภายในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยสวพ. จะแจ้งผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โดยตรงทางอีเมลล์ของผู้สมัคร

         คณาจารย์ภาควิชาท่านใดที่สนใจ ให้มาแจ้งชื่อและข้อมูลส่วนตัว ( ตำแหน่งวิชาการ อีเมลล์ โทรศัพท์มือถือ สาขา/งานวิจัยที่เชี่ยวชาญ เคยตีพิมพ์และหรือเคยเสนอตีพิมพ์หรือไม่เคยเสนอตีพิมพ์ โดยระบุชื่อ journal และปีที่ตีพิมพ์และหรือเสนอตีพิมพ์ และ ชื่อ ร่างต้นฉบับบทความวิจัย) พร้อมแนบไฟล์ ร่างต้นฉบับทางอีเมลล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายใน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อภาควิชาฯ จะดำเนินการกรอกใบสมัคร (ในฐานะหน่วยงาน) และส่งไฟล์ร่างต้นฉบับไป สวพ. ต่อไป

 ดูเอกสารเพิ่มเติม

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 03:39 น.)

 

จดหมายข่าวภาควิชาการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555

จดหมายข่าวภาควิชาการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 08:30 น.)

 

ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

alt

alt

alt

alt


                ภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา อีกครั้ง เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง A Self-study of a Thai Teacher Educator Developing a Better Understanding of PCK for Teaching about Teaching Science ในวารสารนานาชาติคุณภาพระดับ Quartile ที่ 1 (คุณภาพชั้นเยี่ยม) ทาง Social Science ชื่อวารสาร Research in Science Education ซึ่งนับเป็นงานวิจัยเรื่องที่สองในปีเดียวกัน วารสาร Research in Science Education เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับนานาชาติอันดับต้นของศาสตร์ (TOP JOURNAL) จากสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลหลายฐานข้อมูล อาทิ Social Science Citation Index SCOPUS Astrophysics Data System (ADS) และ Google Scholar เป็นต้น วารสารมีค่า IMACT factor เท่ากับ 0.853 ในปี 2010 (ล่าสุด) โดยงานวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ในการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสนี้ภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา และขอขอบคุณอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา และขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้พัฒนางานเพื่อสร้างความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ต่อไป

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 01:44 น.)