In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้57
mod_vvisit_counterเมื่อวาน82
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้317
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่ผ่านมา568
mod_vvisit_counterเดือนนี้1353
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2738
mod_vvisit_counterรวม274810

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาระบบรับ - ส่งหนังสือ
คณะศึกษาศาสตร์

ตารางเรียน/ปฏิทินการศึกษา/กำหนดการอนุมัติปริญญา

ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2555     ปฏิทินการศึกษา 2555     กำหนดการอนุมัติปริญญา 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2012 เวลา 08:59 น.)

 

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยสร้างผลกระทบมหาวิทยาลัย ปี54

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยสร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครขอรับการพิจารณารางวัลฯ ปี 2554 โดยการตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครผ่านเว็บ (ที่ http://www.rdi.ku.ac.th ) เสนอต้นสังกัดตามลำดับ ส่งไปฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 30 พ.ย.55 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2012 เวลา 06:14 น.)

 

ค่ายคณิตศาสตร์:นักคณิตศาสตร์วัยใส

           ระหว่างวันที่ 2-3 ต.ค.55 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยา จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์:นักคณิตศาสตร์วัยใส เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาจำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
altaltalt


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 04:33 น.)

 

กำหนดการและแนวทางปฏิบัติ

ประกาศ

การเลื่อนกำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (สำหรับนิสิตที่มีรหัสก่อนปี 48)/สอบประมวลความรู้ (สำหรับนิสิตที่มีรหัสตั้งแต่ปี 48) และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2555

การเลื่อนกำหนดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555

แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและเอก

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2012 เวลา 03:04 น.)

 

นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย

         altalt
                                        เกียรติบัตรรางวัลดี                                           รับเกียรติบัตรจากกรรมการผู้ประเมิน

                 นายปรัชญา จันตา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับรางวัลดี จากการนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4"   ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 ตุลาคม 2012 เวลา 02:06 น.)