In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาการศึกษา ที่ 694/2564 ลงวันที่ 5 เม.ย.64

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

alt
แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 5
เมษายน 25