In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


รางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558

alt
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ข
อแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 60 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 
ประเภท รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีพิมพ์ระดับนานาชาติ สำหรับนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์

altalt
alt alt