In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

altภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ครูพิมพ์พิรัญ ปัญโญ นิสิตเก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และเป็นอดีตนิสิตโครงการทุน สควค.ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติในการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทย ปี 2560 ( Thailand Innovative Teacher Award 2017) จัดโดยบริษัท Microsoft (Thailand)
โดยได้เข้ารับพระราชทานถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นคือ การเรียนรู้แนวคิดระดับจุลภาควิชาเคมีด้วยไอซีที ทั้งนี้ ครูพิมพ์พิรัญ เคยเป็นนิสิตในความดูแลของ รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.ลัดดา มีศุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

alt 

alt 

alt