In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาคปกติ)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562


ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา


ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา