In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้58
mod_vvisit_counterเมื่อวาน121
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้687
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่ผ่านมา813
mod_vvisit_counterเดือนนี้1777
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2894
mod_vvisit_counterรวม374488

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาระบบรับ - ส่งหนังสือ
คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ (รอบสอง)


1. เลื่อนวันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

title


2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /วันเวลา

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /วันเวลา


4. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /วันเวลา

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /วันเวลา6. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /วันเวลา

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /วันเวลา


                                                                                                           

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2021 เวลา 03:25 น.)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ (รอบสอง)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

สัมภาษณ์ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM
Meeting ID: 812 0107 7963

Passcode: 221372

ลำดับที่

ชื่อ นามสกุล

เวลาในการสอบสัมภาษณ์

1.

นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร

09.00-9.15 น.

2.

นายสุริยะ คุณวันดี

09.15-9.30 น.

3.

นางสาวพัณนิดา มีลา

09.30-09.45 น.

4.

นายพศวีร์ นามมุงคุณ
(รอคะแนน Eng)

09.45-10.00 น.

5.

นางสาวพรพิมล คงเจริญสุข (รอคะแนน Eng)

10.00-10.15 น.

6.

นางสาวสิริญา ทองหล่อเลิศ

10.15-10.30 น.

หมายเหตุ
ส่ง concept paper ให้ รศ.ดร. พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
ทาง
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564  
ให้เข้าห้อง
ZOOM ตามกำหนดเวลา

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
กำหนดวันสอบข้อเขียนแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
วันอังคารที่ 20
เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน click here

รายละเอียดและกำหนดการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.


คำชี้แจง

1. ขอให้ผู้สมัครทุกคนสมัครบัญชี gmail เพื่อเข้าทำข้อสอบใน google form
2. ขอให้ผู้สมัคร login เข้าระบบ zoom เวลา 08.50 น. เพื่อฟังคำชี้แจงในการทำข้อสอบ

Zoom Topic: สอบข้อเขียนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
https://us02web.zoom.us/j/88939839365?pwd=S3o0ZjNmZGVWTXJKQVdjdnhCUHFaQT09

Meeting ID: 889 3983 9365
Passcode: 389902

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ผศ.ดร.เอกรัตน์ ทานาค โทร. 086 9714585 หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


______________________________________________________________

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2021 เวลา 09:26 น.)

 

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาการศึกษา ที่ 694/2564 ลงวันที่ 5 เม.ย.64

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

alt
แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 5
เมษายน 2564 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2021 เวลา 04:11 น.)

 

ผลการคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษา
จำนวน 2 อัตรา


1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)


2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2021 เวลา 03:08 น.)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ดูประกาศ click here

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2021 เวลา 07:12 น.)